විකුණුම් ජාලය

තායිලන්තය (FDA), ඉන්දුනීසියාව (FDA), ජර්මනිය (CE ලකුණ), මැලේසියාව (MDA), පිලිපීනය (FDA), ඉතාලිය (CE ලකුණ) වැනි ලොව පුරා පරීක්ෂණ වේගවත් ප්‍රතිදේහජනක පරීක්ෂණ කට්ටල මිලියන 20 කට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයක් Jiking විසින් අපනයනය කර ඇත. නෙදර්ලන්තය (CE ලකුණ) සහ UK (CE ලකුණ) යනාදිය. එබැවින් Jiqing විසින් සම්පූර්ණ අපනයන ලේඛන (සුදු ලැයිස්තුව සහ CE ලකුණ), සුදුසුකම් සහතික (ISO13485 පද්ධතිය) සහ තාක්ෂණික දත්ත (පරීක්ෂණ සහ සායනික වාර්තා) ඉදිරිපත් කළ හැකිය. පාරිභෝගිකයන්.

Jiqing ලෝකයේ IVD කර්මාන්තයේ ප්‍රමුඛයෙකු වීමට කැපවී සිටී.