අපව අමතන්න

Xiamen Jiqing Biomedical Technology Co., Ltd.

අප අමතන්න

ලිපිනය:

39-1.1 වැනි මහල.ජලන් සුංකායි කෙරංජින්ක් 32/Q.KEMUNING GREENVILLE, KOTKEMUNING, SEKSYEN 32, 40460 SHAHALAM, SELANGOR, මැලේසියාව.

දුරකථන:

+86 18649625997
+86 4008819796

විද්යුත් තැපෑල:

උදව් අවශ්යයි?

ඔබගේ පණිවිඩය මෙහි ලියා අප වෙත එවන්න